Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông báo (8)
Trích yếu: Thông báo về việc sắp xếp địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá
Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày có hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lịch tiếp công dân quý III/2019 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
09/07/2019
Ngày có hiệu lực:
09/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Lịch tiếp công dân quý I/2019 của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày có hiệu lực:
07/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lịch tiếp công dân quý IV/2018 của lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
01/10/2018
Ngày có hiệu lực:
01/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
15/05/2018
Ngày có hiệu lực:
15/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tạm dừng thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
31/03/2018
Ngày có hiệu lực:
31/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo lịch tiếp công dân quý II/2018 của Lãnh đạo BHXH tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
28/03/2018
Ngày có hiệu lực:
28/03/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực