Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (51)
Trích yếu: V/v thực hiện phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày có hiệu lực:
28/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hỗ trợ bổ sung hồ sơ có liên quan phục vụ công tác cấp mã số BHXH
Ngày ban hành:
22/07/2020
Ngày có hiệu lực:
22/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc sắp xếp địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn thay thế mục 3, Công văn số 248/BHXH-VP ngày 31/3/2020
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách người hành nghề được phân công ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2020 tại Trung tâm y tế Lộc Ninh
Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày có hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc cập nhật danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày có hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc đăng ký lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH
Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày có hiệu lực:
25/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực