Số / Ký hiệu: 604/BHXH-VP
Trích yếu: V/v thực hiện phòng chống dịch Covid-19
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
28/07/2020
Ngày có hiệu lực:
28/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
604/BHXH-VP: V/v thực hiện phòng chống dịch Covid-19
Nội dung trong tệp đính kèm