Số / Ký hiệu: 391/TB-BHXH
Trích yếu: Thông báo về việc sắp xếp địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước
Loại văn bản:
Thông báo
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực:
Văn bản BHXH tỉnh
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Mai Văn Tiến
Ngày ban hành:
24/06/2020
Ngày có hiệu lực:
01/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
391/TB-BHXH: Thông báo về việc sắp xếp địa điểm làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước
Nội dung trong tệp đính kèm