Số / Ký hiệu:
Trích yếu: V/v hướng dẫn thay thế mục 3, Công văn số 248/BHXH-VP ngày 31/3/2020
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: V/v hướng dẫn thay thế mục 3, Công văn số 248/BHXH-VP ngày 31/3/2020
Nội dung trong tệp đính kèm