12/05/2020 04:00 PM

Chiều 11/5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh để nghe ...

23/02/2018 03:18 PM

Vừa qua, UBND thị xã Đồng Xoài đã tổ chức hội nghị triển khai Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Tham dự hội nghị có ông Giang Xuân Sơn - UVBTV Thị uỷ, PCT UBND ...

28/12/2017 10:14 AM

Để thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng ...

28/12/2017 10:03 AM

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước được thành lập theo Quyết định số 1604/QĐ-BHXH-TCCB của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trên cơ sở tách ra từ BHXH Bình Dương – ...

28/12/2017 09:51 AM

Ngày 30/3/2016, BHXH huyện Hớn Quản phối hợp với UBND xã Tân Lợi (huyện Hớn Quản) tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Trong tháng 5/2020, Bình Phước sẽ chi xong gói an sinh xã hội

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng

Thị xã Đồng Xoài tổ chức hội nghị triển khai Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Ngành BHXH tỉnh: Phấn đấu đến 31/12/2017, 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC: SAU 20 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (01/10/1997-01/10/2017)

Huyện Hớn Quản : Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế tới địa bàn các xã