Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 7-8/9

07/09/2020 04:26 PM


Chiều nay (7/9), Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Theo chương trình, trong buổi chiều 7/9, Đại hội tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 166 đại biểu. Theo đó, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội.

Đồng thời nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ…

Trong sáng ngày 8/9, Đại hội tiến hành phiên chính thức với các nội dung như: Báo cáo kết quả phiên trù bị và mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu lên làm việc; Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sẽ phát biểu khai mạc Đại hội; nghe Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam khoá VI nhiệm kỳ 2015-2020; đại biểu thảo luận dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam khoá VI nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng nghe Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đoàn Chủ tịch công bố danh sách đề cử của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020 giới thiệu với Đại hội để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, Đại hội tiến hành bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội…

Báo BHXH