Bộ Y tế và BHXH Việt Nam ký kết Quy chế phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách BHYT

04/09/2020 02:29 PM


Chiều ngày 3/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hiện nay cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Lễ ký. Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Hồng Diên- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các Thứ trưởng Bộ Y tế: Trương Quốc Cường, Nguyễn Trường Sơn, Trần Văn Thuấn; các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; cùng đại diện một số bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương...

Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày ký (3/9/2020) và thay thế cho Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 5205/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Quy chế áp dụng đối với Bộ Y tế và các đơn vị thuộc Bộ Y tế; BHXH Việt Nam và các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh những kết quả đáng tự hào của chính sách BHYT: “Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Quyền lợi của người tham gia ngày càng được mở rộng. Hàng năm, hàng trăm triệu lượt người có thẻ BHYT đã đi KCB tại tất cả các tuyến với chi phí những năm gần đây lên tới gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm. Quỹ BHYT cùng với các chính sách về tài chính y tế khác đã góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế...”.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Lễ ký

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đánh giá sự cần thiết phải có Quy chế phối hợp mới với tầm nhìn mới, thay thế Quy chế phối hợp đã được ký kết cách đây hơn 10 năm giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. "Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT được ký kết ngày hôm nay sẽ đáp ứng với những mục tiêu của chính sách BHYT, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh"- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Được biết, bản Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế được ký kết trong ngày hôm nay bao gồm 3 chương và 11 điều. Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh phối hợp trong nhiều hoạt động chung trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, bao gồm: Xây dựng chính sách, pháp luật về BHYT; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT; phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT; phối hợp đánh giá tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực BHYT; phối hợp trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về BHYT.

Đặc biệt, công tác phối hợp triển khai Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan” là một nội dung hoàn toàn mới so với bản Quy chế phối hợp đã được ký kết trước đó vào năm 2008.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại Lễ ký

Đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh những thành tựu nổi vật về ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết: “Hiện nay, đã có hơn 12.000 cơ sở KCB từ trạm y tế xã trở lên đã được kết nối, liên thông dữ liệu với Cổng Thông tin giám định BHYT. Qua 3 năm, từ 2017 đến nay, tỷ lệ liên thông dữ liệu KCB trong ngày đã tăng từ 38% lên 89%. Công tác thanh quyết toán chi phí KCB BHYT được thực hiện bằng hệ thống phần mềm, đảm bảo chính xác và minh bạch hơn. Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cũng phối hợp chặt chẽ trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử. Hiện có 98 triệu hồ sơ có các thông tin cơ bản, 45 triệu hồ sơ được bổ sung lịch sử KCB đã được BHXH Việt Nam cung cấp sang Bộ Y tế để làm cơ sở xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử”.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng cho rằng, bản Quy chế phối hợp giữa BHXH Việt Nam và Bộ Y tế được xây dựng và ký kết ngày hôm nay sẽ là cơ sở vững chắc để hoạt động phối hợp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam luôn ở trạng thái tốt nhất, hiệu quả nhất, góp phần quan trọng trong thực hiện chính sách BHYT tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, các đơn vị thuộc Bộ Y tế và BHXH Việt Nam sẽ căn cứ vào các yêu cầu của công tác quản lý và chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được thống nhất tại Quy chế này. Trong đó, Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, quy chế phối hợp cụ thể, phù hợp. Vụ BHYT (Bộ Y tế) và Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) sẽ là đầu mối theo dõi, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Quy chế này.

Theo Tạp chí BHXH