BHXH tỉnh Bình Phước xây dựng Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

07/08/2020 09:25 AM


Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh về phương án linh hoạt, kịp thời trong thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2020 cho người hưởng.

Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà cho người hưởng được áp dụng vào tháng 4 và tháng 5/2020 vừa qua (nguồn internet)

Theo đó, thời gian chi chi trả lương hưu và các chế độ BHXH, BHTN của tháng 8/2020 sẽ thực hiện chi từ ngày 02/8/2020 và kéo dài đến 10/8/2020. Thời gian chi vét thực hiện từ ngày 11 đến ngày 25/8/2020. Các kỳ chi trả tiếp theo sẽ tùy theo tình hình thực tế từng địa phương mà xây dựng lịch chi trả cho phù hợp. Đối với các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bưu điện thực hiện phương án chi trả chế độ tại các điểm chi trả và tại các Bưu cục của Bưu điện, Bưu điện bố trí bàn chi trả, lực lượng chi trả, đảm bảo các điểm chi không tập trung đông người theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ, đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 1m trong giao tiếp, xếp hàng. Đối với các địa phương thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tùy theo tính chất, đặc thù từng địa bàn, Bưu điện phối hợp với BHXH tỉnh xin ý kiến UBND tỉnh về thời gian chi trả, có thể tổ chức chi trả tại các điểm chi trả sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội hoặc chi trả tại Bưu cục cho từng người hưởng; hoặc tổ chức tại nhà trong điều kiện đơn vị bố trí được nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho an toàn cho người hưởng và đội ngũ nhân viên chi trả. Ngay kỳ chi trả tháng 8/2020, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn phòng, chống dịch tại các điểm chi trả như: Trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ người hưởng, nhân viên chi trả được đo thân nhiệt mỗi ca và bắt buộc đeo khẩu trang/kính chống giọt bắn trong suốt quá trình phục vụ người hưởng; tại mỗi điểm chi trả, bố trí ít nhất 01 nhân viên thực hiện điều tiết, phân tải người hưởng, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định.

Đây là giải pháp linh hoạt, kịp thời, nhằm bảo đảm quyền lợi và sự an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 đã được các cán bộ, nhân viên ngành bưu điện đến tận nhà để chi trả cho người hưởng.

Kim Lâm