Bình Phước: Sôi động Lễ ra quân tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

13/07/2020 03:05 PM


Ngày 11/7/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”. Đây là sự kiện được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Đến dự Lễ ra quân có đồng chí Lê Văn Mãi phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thừa ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở  Thông tin – Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Liên minh hợp tác xã, Lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài; Lãnh đạo BHXH và Bưu điện tỉnh, Bưu điện thành phố Đồng Xoài cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh, phóng viên báo chí đến dự và đưa tin.

Lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 2 hình thức: trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Theo đó, tại BHXH tỉnh tổ chức tổ chức tiếp sóng Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương; đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động với 11 đoàn diễu hành lưu động, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên phạm toàn tỉnh bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH, BHYT.

Lễ ra quân trực tuyến tại hội trường BHXH tỉnh

Với chủ đề  truyền thông “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, lễ ra quân gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà quyết tâm thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”; “Tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình”; “Sức khỏe cộng đồng gắn liền với BHYT toàn dân”; “Tham gia BHXH, BHYT là trách nhiệm, quyền lợi  của tổ chức, cá nhân”; “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khỏe  nhân dân thông qua chính sách BHXH, BHYT”; “BHXH, BHYT  là chính sách của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của nhân dân”; “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”; “Hãy tham gia BHXH, BHYT ngay hôm nay vì sức khỏe và sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”…hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Ngoài ra, còn áp dụng các hình thức tuyên truyền khác như: treo băng rôn, khẩu hiệu, với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHXH tự nguyện tại trụ sở cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện và trên các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Đồng Xoài,…

Mục tiêu Lễ ra quân là tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể Nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 (Nghị quyết số 21) và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28), góp phần tạo quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị - xã hội từ tỉnh đến huyện, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với đối tượng là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, đặc biệt là các đối tượng thuộc nhóm chưa tham gia BHYT hộ gia đình, về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT từ đó thay đổi nhận thức và hành động của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong và sau lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Phấn đấu trong ngày ra quân toàn tỉnh sẽ có hơn 500 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân:

Đoàn xe xuất phát diễu hành tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh

Đoàn xe tuyên truyền lưu động tại thành phố Đồng Xoài

Đoàn xe tuyên truyền lưu động

Đội tuyên truyền lưu động Đồng Phú

Đội tuyên truyền lưu động tại Bù Đốp

Đội tuyên truyền lưu động Lộc Ninh

Đoàn diễu hành dừng lại tuyên truyền tại Trung tâm thương mại huyện Phú Riềng

Tuyên truyền, tư vấn người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại thị xã Phước Long

Tư vấn  người dân tham gia BHXH tự nguyện tại Bù Đốp

Người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Bù Đốp 

TH