Bình Phước: Ra quân tuyên truyền BHXH tự nguyện

25/05/2020 11:01 AM


Sáng 23/5/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện. Tại điểm cầu Bình Phước, đồng chí Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ, viên chức, người lao động 2 cơ quan BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh dự Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lăng Quang Vinh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã nhấn mạnh BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, công tác BHXH trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện BHXH trên địa bàn tỉnh cho thấy, nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tuy có tăng qua từng năm, nhưng vẫn còn thấp so thực tế và phát triển chưa bền vững. Một trong những nguyên nhân chính là do công tác tuyên truyền tuy đã được đẩy mạnh nhưng chưa có chiều sâu, thiếu kỹ năng, phương pháp tuyên truyền chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng cho nên một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nhận thức đầy đủ về chính sách BHXH tự nguyện nên chưa tự giác tham. Xuất phát từ thực tế trên, thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg  ngày 21/11/2019 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội; theo đó, lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân”. Do đó, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Chương trình ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên toàn địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thay mặt Bưu điện tỉnh bà Huỳnh Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Với quyết tâm phấn đấu trong ngày đầu ra quân, toàn tỉnh vận động được 1.440 người tham gia BHXH tự nguyện. Để thực hiện đạt chỉ tiêu, BHXH và Bưu điện tỉnh chủ động đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền ở cơ sở để người dân biết đến chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước qua tham gia BHXH tự nguyện. Đối tượng chính được hướng tới trong đợt ra quân này là tiểu thương, nông dân, người lao động khu vực phi chính thức.

Ngay sau lễ phát động trực tuyến, các cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2 cơ quan BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đồng loạt diễu hành tuyên truyền trên các tuyến phố chính tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để người dân biết, hiểu về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện.

Một số hình ảnh  ra quân tuyên truyền:

Đội tuyên truyền sẵn sàng lên đường

Xuất phát ra quân tại thành phố Đồng Xoài

Người dân đang được nhân viên cơ quan BHXH và Bưu điện tư vấn tham gia BHXH tự nguyện

Người dân tham gia BHXH tự nguyện được nhân viên Bưu điện hoàn thành thủ tục tham gia

Đây là hoạt động mở đầu cho đợt tuyên truyền cao điểm, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân./.

TT