08/09/2020 08:04 AM

Định hướng thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng và Nhà nước ta đã và đang được cụ thể hóa mạnh mẽ, từ việc hoàn thiện chính sách cho đến ...

07/09/2020 04:23 PM

Thực hiện tốt chính sách BHYT đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ giúp tuân thủ pháp luật mà còn giáo dục tinh thần, ý thức trách ...

07/09/2020 04:19 PM

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên là một trong những mục tiêu giáo dục, đào tạo toàn diện con người của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách ...

04/09/2020 02:26 PM

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được thực hiện từ năm 2015, đưa ra một số điểm mới về BHYT học sinh, sinh viên. Đến nay, các nội dung này đã và ...

04/09/2020 02:20 PM

Chiếm tỷ trọng 25% dân số và là thế hệ tương lai của đất nước, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. ...

27/08/2020 11:00 AM

Thời gian qua, công tác giảm nghèo đã có nhiều tiến bộ, chênh lệch giàu nghèo giữa các hộ, vùng miền đã giảm đáng kể. Đặc biệt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ...

13/08/2020 10:28 AM

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, năm học 2019-2020 Bình Phước có 185.902/199.080 học sinh tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 93,38%, tăng 3,99% ...

Chơn Thành: Phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT

Bù Đăng: Điểm sáng về bảo hiểm y tế học sinh

Gánh nợ vì không có BHYT

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân

BHYT HSSV: Phát huy trách nhiệm cộng đồng

Nêu cao trách nhiệm tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên

Sửa Luật BHYT: Nhìn từ kết quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

Thực hiện hiệu quả BHYT học sinh, sinh viên: Tạo động lực phát triển BHYT toàn dân bền vững

BHYT: Góp phần chăm sóc sức khỏe cho người cận nghèo

Đẩy mạnh triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới